Informasjon til naboer av Harbitzallen Felt A-C

For tiden pågår arbeider i forbindelse med utgraving av tomten og etablering av arbeidsdekke i betong. Disse arbeidene vil pågå utover sommeren, samtidig som bunnplate og yttervegger vil pågå etter uke 31.

Les mer …

Nærmere om grunnarbeidene

Etter hvert som deler av tomta blir gravd ut og sikret vil byggingen av kjelleren starte opp. Dette arbeidet vil pågå i hele 2017 og fremover våren /sommeren 2018. Reising av bygningene vil starte opp lengst vest på tomten i løpet av sommeren 2017. Hele utbyggingen er forventet ferdig i 2019/2020.

Les mer …

  • 1
  • 2