Nå starter utgraving

Nå starter utgraving

Nå starter vi opp med utgraving av byggetomta for Harbitz torg.

Rivearbeidene nærmer seg nå slutten, og forventes ferdigstilt i løpet av mars. Da vil all bygningsmasse og installasjoner, bortsett fra deler av det bevaringsverdige Laboratoriebygget fra 1920 være revet/fjernet. Den gjenstående delen av Laboratoriebygget vil bli rehabilitert i samråd med Byantikvaren og vil få en sentral plassering i det ferdige området.

Vi har avventet kommunal saksbehandling, men forventer i starten av neste uke (uke 12) å motta igangsettingstillatelse (IG) for grunnarbeidene, herunder utgraving av byggetomta inkludert etablering av sikgringskonstruksjoner (spunt). Disse arbeidene vil starte opp umiddelbart etter at IG foreligger.