Riggplan for Harbitz Alleé

Riggplan for Harbitz Alleé

Byggingen er i gang! Her er riggplanen for byggeplassen for perioden 23.05. til 30.06.17.

Vi tilstreber så god sikkerhet som mulig og oppfordrer alle til å være aktsomme ved ferdsel rundt byggetomten

Last ned dokumenter